De Nesef ‘Healing Oil’ serie

Deze unieke serie ondersteunt het proces van volgroeien als mens. De vijf oliën van Nesef werken via het lichaam in op het bewustzijn. Zij helpen je ‘heel’ te worden. Door de oliebehandelingen kunnen de verschillende groeifasen, op een harmonische manier, gemakkelijker en vollediger doorlopen worden. Zodat alle mogelijkheden en kwaliteiten tot bloei kunnen komen. De oliën zijn toepasbaar op alle leeftijden en kunnen door jezelf worden aangebracht.

Kwaliteit

Binnen mijn werk staat het streven naar hoge kwaliteit en krachtige werkzaamheid van het product centraal. Kwaliteit wordt nagestreefd door alle stappen, tot in de kleinste details, met zorg en aandacht te doen en zijn volledig afgestemd op het  eindresultaat: ‘een optimale heelolie creëren’.

Bij het verzamelen van de olie en de grondstoffen wordt gekeken naar dat plekje op aarde waar de planten in die ene specifieke omgeving en atmosfeer groeien, zodat de gewonnen olie optimaal het doel kan dragen.

Alexandra: 

‘Al vroeg in mijn jeugd leerde mijn moeder mij hoe je Johannesolie maakt. Eerst Sint-janskruid zoeken en daarna deze, voor mij als kind eindeloos, laten trekken in een fles met olijfolie.

Nog steeds zit de geur in mijn neus en de prachtige kleur op mijn netvlies. De zijdezachte twinkeling en sterretjes die in zo’n fles verschijnen als de zon er in schijnt. De volle dieprode kleur die me helemaal verwarmde van binnen. De vloeiende, trage, volheid bij het bewegen van de fles. Voor mij was het vloeibaar goud’.

Dromen

Vele jaren geleden heb ik een serie dromen gehad over ‘manieren van creëren’ van genezende oliën. Ik zag mezelf de oliën maken in mijn dromen. 

Wat me vooral bijgebleven is, is de sfeer van heelheid. Als ik iets dacht of deed voelde ik deze energie onmiddelijk via alles terug komen naar mijzelf  Via de planten, alle dieren, de sterren, de stenen, alles. 

Hierdoor dacht en deed ik enkel die dingen die goed waren voor alles.

Dosit

Dosit is de eerste olie uit de Nesef reeks, je spreekt het uit als Doosiet.

Dosit is een balans herstellende olie. Zij helpt je goed in je lichaam te komen zodat je steviger en met meer zelfvertrouwen op de aarde staat. Tegelijkertijd bevordert deze olie het tot rust komen van je gedachten waardoor je beter kunt focussen.

Dosit stimuleert de fysieke ontspanning, soepelheid en zekerheid. Een gevolg hiervan is een meer gecoördineerde aansturing van het lichaam. Ze bevordert het thuis voelen in je lichaam en stimuleert je moed. Hierdoor neemt ook je kracht toe en groeit je levenslust. Deze olie heeft ook een sterk ballancerende werking op andere delen van de hersenen. Het denken wordt rustiger en helderder, waardoor je meer gefocust wordt. Blokkerende emoties worden makkelijker verwerkt en losgelaten.

Het gebruik van Dosit stimuleert het present zijn in het ‘hier en nu’ op een vanzelfsprekende en blije manier. Door dit alles durf je meer en meer je ruimte in te nemen en te gaan staan voor wat je vind. Ook stimuleert deze olie vreugdevollere contacten met de mensen om je heen. 

Dosit heeft een positief effect gehad bij:

 • Als de ruimte op je afkomt of te klein voelt.
 • Over activiteit.
 • Terughoudendheid of achterdocht naar anderen.
 • Als het leven een opgave is.
 • Dichtklappen bij stress.
 • Te veel uit je lijf zijn of te weinig in je lichaam zijn.
 • Niet durven laten zien wat je er van vind.
 • Geen ruimte in durven nemen.
 • Met moeite de wereld in gaan.
 • Angst om fouten te maken bij het bewegen van het lichaam.
 • Onrustige onsamenhangende gedachten.
 • Onzeker in het lichaam zitten.
 • Te veel in het hoofd zitten.
 • De wens om het lichaam te verzachte.
 • Angst om fouten te maken.
 • Onzeker zijn in je bewegingen.
 • Niet goed in je vel zitten.

Effor 

Effor is de tweede olie uit de Nesef reeks, je spreekt het uit als Èffòr.

Effor is een olie die je helpt ‘je eigen zelf’ terug te vinden, waardoor je, op een natuurlijke vanzelfsprekende manier, stevig in je lichaam, jezelf kunt handhaven. Door meer één te worden met je lichaam neemt je vertrouwen in, en het bouwen en steunen op je lichaam toe. Zo kun je meer en meer vanuit je eigen motivatie present zijn.

De olie reinigt en ondersteund processen waaraan het fysieke, emotionele, mentale en spirituele onderhevig zijn. Ook stimuleert de olie het uitgebalanceerd functioneren en de onderlinge samenwerking van deze processen, waardoor jouw energie terug komt in jezelf en beter door je heen stroomt. Hierdoor kunnen warmte en ‘genieten van’ toenemen.

Deze heel olie stimuleert je om vanuit zelfrespect en respect voor anderen in het hier en nu te reageren en present te zijn. Omgaan met het leven, kunnen aanpakken en op een enthousiaste manier uiting geven aan wie jij bent wordt gemakkelijker. 

Effor heeft een positief effect gehad bij:

 • Reageren vanuit overlevingspatronen zoals; koppigheid, arrogantie, zelfingenomenheid, afsluiten van het geheel.
 • Het niet stromen van de energie.
 • Jezelf niet kunnen handhaven op fysiek, emotioneel, mentaal, of spiritueel gebied. Of als er een disbalans is tussen deze gebieden.
 • Het niet kunnen doorlopen van een gezond, normaal verwerkingsproces na een trauma
 • Reageren vanuit vooroordelen.
 • Geen uiting kunnen geven aan wie je bent.
 • Te weinig aanzet tot toename van bewustzijnskwaliteiten.
 • Als je gedachten vaak door emoties gestuurd worden.

Privor

Privor is de derde olie uit de Nesef reeks, je spreekt het uit als Privór.

Privor ondersteunt je in het proces van het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het uiteindelijk weer loslaten daarvan. Tegelijkertijd stimuleert deze olie de lichamelijke, emotionele en mentale condities die hiervoor noodzakelijk zijn.

Zo helpt Privor bij het ontwikkelen van zelfrespect en zelfacceptatie. Je zelfvertrouwen bouwt op en je staat steviger in je schoenen. De olie stimuleert je om je prettiger te voelen in jezelf, waardoor je je minder laat bepalen door anderen. Hierdoor wordt het makkelijker je eigenheid te accepteren en je zelf te laten zien in de wereld.  Privor helpt je om positief en blijmoedig je eigen weg te volgen en om te kiezen voor geluk.

Deze helende olie werkt ontspannend op je lichaam en je wordt rustiger en helderder. Op een vanzelfsprekende manier lossen belemmerende emoties en gedachten op. Het lichaam voelt prettiger aan, wat veroorzaakt dat je meer kunt genieten. 

Privor heeft een positief effect gehad bij: 

 • Geen ruimte in durven nemen.
 • Te meegaand zijn, bij de neiging om je te veel aan te passen.
 • Bij moeite om jezelf een houding te geven in contact met anderen.
 • Gebrek aan fascinatie en zingeving.
 • Laag zelfrespect.
 • Moeite om waardering te accepteren.
 • Gebrek aan blijheid en enthousiasme.
 • Dingen als onbereikbaar zien.
 • Gestrest zijn.
 • Snel overprikkeld zijn.
 • Gebrek aan ontspanning.
 • Niet goed in je lijf zitten.
 • Moeite met overgave.
 • Dicht klappen bij stress.
 • Je onveilig voelen.

Snowet

Snowet is de vierde olie uit de Nesef reeks en je spreekt het uit als Snowèt

Snowet is een olie die helpt bij het naar buiten treden in de samenleving. Ze ondersteunt het duidelijk, helder en standvastig profileren van jezelf zowel binnen persoonlijke relaties als in de maatschappij.

De olie maakt je meer verzameld, helderder in je denken en laat je van binnenuit in beweging komen, zodat gemotiveerd gaan staan voor wat jij wil in de samenleving vanzelfsprekend wordt. Je durft conflicten aan te gaan, zowel op maatschappelijk, relationeel als familiair vlak.

Door het gebruik van deze helende olie maak je meer en meer gebruik van zowel je eigen talenten als die van anderen. Je gaat met meer zelfacceptatie voor je doel, betrokken en in relatie met je medemens. 

Snowet heeft een positief effect gehad bij; 

 • Moeilijk kunnen ervaren van gevoelens van geluk en blijheid.
 • Als iemand zich vaak en veel afschermt tegen de buitenwereld.
 • Als je je plaats in de wereld niet (stellig) durft in te nemen.
 • Bij het niet los kunnen laten van bezorgdheid.
 • Te weinig vreugdevolle expansiekracht.
 • Als je geen verbondenheid voelt met het grote geheel en als je je door anderen laat bepalen.
 • Familiaire belasting.
 • Niet op de barricades durven te gaan staan.
 • Gebrek aan maatschappelijke en medemenselijke betrokkenheid.
 • Te veel met jezelf bezig zijn.
 • Gebrek aan vertrouwen in jezelf en stevigheid om te kunnen functioneren in de buitenwereld.
 • Geen eigen streef of toekomst doelen hebben. Misbruik maken van andere mensen en hun talenten gebruiken voor eigen gewin.

Tamar

Tamar is de vijfde olie uit de Nesef reeks, je spreekt het uit als Tàmáár.

Tamar helpt je op je weg naar heelheid. Door het gebruik van de olie neemt je betrokkenheid met je naaste omgeving toe, ook het bewustzijn van de betrokkenheid van de omgeving met jou neemt toe. Ze doet het besef van de verbinding van alles wat leeft groeien. Tegelijkertijd zorgt deze olie voor de lichamelijke, emotionele en mentale condities die hiervoor noodzakelijk zijn.

Tamar helpt je met bundelen en je eigen richting volgen terwijl je toch in verbinding en in wisselwerking blijft met de omgeving. Ook helpt ze met krachtiger en meer belastbaar worden. Natuurlijke vanzelfsprekendheid en zelfvertrouwen nemen toe, zodat je onbevreesd mensen en situaties tegemoet kan treden, ook al heb je een andere visie.

Door het gebruik van Tamar neemt je innerlijke rust toe, het denken wordt helderder en je denkt in een groter spectrum. Door het gebruik van deze olie stroomt het leven met veel minder weerstand door je heen en ben je meer in het nu moment bewust present. Hierdoor wordt de kracht om de doelen, op het gebied van relaties, werk en persoonlijke ontwikkeling, te bereiken groter. 

Tamar heeft een positief effect gehad bij:

 • Geen vorm kunnen geven aan je talenten.
 • Als je het moeilijk vind om je eigen weg te volgen als andere mensen een andere mening erover hebben.
 • Het moeilijk vinden om je te onttrekken aan wat andere mensen van je vinden.
 • Snel overspoelt raken, of als er te veel dingen binnen komen.
 • Je niet kunt losmaken van wat er in je omgeving gebeurd.
 • Te weinig verbinding en betrokkenheid met je omgeving.
 • Je niet durven uiten omdat je mensen in je omgeving als een bedreiging ziet.
 • Het wel en wee van anderen niet zien.
 • Als je de mensen om je heen als een groep en niet als individuen kunt zien.
Shopping Cart